Visuomeninės organizacijos

Marijampolės visuomeninių organizacijų  sąjunga

Organizacijos misija - stiprinti Marijampolės visuomeninio sektoriaus interesų atstovavimą visuose lygiuose, partnerystę tarp trijų sektorių, filantropinę veiklą, regione, įvaizdį viduje ir išorėje.

Tel./faks. (8 343 )  59 525                          
Tel. (8 343)  55 215 
El. paštas: mvos@marinet.lt, mmvc@centras.lt

Sąjunga įregistruota 2001 m. Marijampoles savivaldybėje. Dalyvaudamos Sąjungoje, savivaldybės NVO pritaria ir palaiko iniciatyvas, skirtas tobulinti Lietuvos Respublikos įstatyminę bazę, kad ji sudarytų palankesnes sąlygas  NVO veiklai bei filantropijai.

Šiuo metu sąjungą sudaro 14 Marijampolės NVO.

MVOS veikla
  • 2002 m. organizacija laimėjo keletą projektų NVO bei filantropijai regione skatinti
  • 2002 m. rugsėjo mėn. 27 d. buvo įvykdytas projektas „Suvalkijos filantropas 2002“, paremtas Baltijos - Amerikos partnerystės programos
  • 2002 - 2003 m. vykdomas projektas „RVOK - dialogas, atstovavimas, informacija ir jėga“. Tai visuomeninių organizacijų koalicijos sukūrimas Marijampolės regione. Visos organizacijos gali būti šios neformalios organizacijos narėmis. Projektą parėmė BAPP
  • 2002 - 2003 m. projektą „Savivaldybių ir NVO dialogas - piliečių vardan“ parėmė Pasaulio bankas. Jo dėka susikūrė neformali organizacija „FORUMAS“, kuris renkasi kas mėnesį ir iškelia aktualias savivaldybėje problemas, ieško būdų joms spręsti ir atstovujamų organizacijų pagalba.


Informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo paslaugas teikiančios nevyriausybinės organizacijos


Viešoji įstaiga Laikinos vaikų globos namai „Šaltinėlis“
Marijampolė, P.Kriaučiūno g. 11A
Vedėja - sesuo vienuolė Janina Milkauskaitė
Tel. (8 343)  53 729;  mob. 8 671 06 103

Marijampolės savivaldybės 1-os grupės neįgaliųjų draugija
Marijampolė, Bažnyčios  g. 19-6
Tel. (8 343)  56 601; mob. 8 610 94857
Pirmininkė Nijolė Michalina Senkuvienė

Marijampolės savivaldybės neįgaliųjų draugija
Marijampolė, Bažnyčios g.  19-4
Tel. (8 343)  52 489; mob. 8 638  92 788
Pirmininkė Dalia Grebliauskienė

Aklųjų ir silpnaregių draugija
Marijampolė, Bažnyčios g. 19-5
Pirmininkė Angelė Šimčikienė
Tel. (8 343)  92 022; mob. 8 675 87 736

Kurčiųjų draugija

Marijampolė, Bažnyčios g. 19-25
Pirmininkė Ramunė Stanynienė
Mob. 8 689  74 031

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“
Marijampolė, Bažnyčios g. 19-23
Pirmininkė Marija Ražinskienė
Mob.  8 690 03253

Cerebrinio paralyžiaus asociacija
Marijampolė, Bažnyčios g. 19-22
Pirmininkė Dalia Masaitienė
Mob. 8 684 13580

„Raudonasis  Kryžius“
Marijampolė, Bažnyčios g. 19-2
Tel. (8 343)  54 230
Pirmininkė Regina Čiuplevičienė
Kontaktinis asmuo Laimutė Čiuplienė
Mob. 8 699 15 238

Klubas „Diabetikas ABC“
Marijampolė, Bažnyčios g. 19-17
Tel. (8 343)  55 231; mob.  8 610  08 715
Pirmininkė Genovaitė Naidzinavičienė

Maltos Ordino Pagalbos Lietuvoje Marijampolės skyrius
Marijampolė, Kęstučio g. 3-1
Marytė Miliauskienė
Mob. 8 682 20 605

Moters veiklos centras
Marijampolė, Kęstučio g. 3-12
Mob. 8 652 92 267; tel. (8 343)  59 525
Pirmininkė Adolfina Blauzdžiūnienė

Šeimos centras|
Marijampolė, Bendoriaus g. 3
Pirmininkė gyd. Lina Braukylienė
Tel. (8 343)  53 552

Pagyvenusių žmonių asociacija
Marijampolė, Bažnyčios g. 19-21
Pirmininkė J. Senkienė
Mob. 8 699 98 377

Vilkaviškio Vyskupijos Caritas
Marijampolė, J.Bendoriaus g. 3
Direktorius kun. A.Liepa
Programų koordinatorė E.Kerevičienė
Tel. (8 343)  56 338; mob. 8 671  88 754

Vilkaviškio vyskupijos Carito pagalbos centras „Rūpintojėlis“
Marijampolė, Bažnyčios g. 42
Vadovė gyd. E.Montvilienė
Tel. (8 343)  59 983; mob. 8 699 09 898

Šv.Vincento Pauliečio parapijos Caritas
Marijampolė, Vytauto g. 33
Parapijos skyriaus reikalų vedėja V.Žilinskienė
Tel. (8 343)  91 642; mob. 8 686  69 321

Sporto klubas „Šešupė“
Marijampolė, Bažnyčios g. 19-1
Pirmininkas J.Abramavičius
Mob. 8 671 26 980

Sporto klubas „Siekis“
Marijampolė, Bažnyčios g. 19-1
Pirmininkas N.Buzas
Mob. 8 685  55 977

Marijampolės apskrities vaikų, sergančių bronchų astma, klubas „Svajonė“
Marijampolė,  V.Kudirkos g. 5
Tel. (8 343)  75 550; mob. 8 618  68 708
Pirmininkė Loreta Lukoševičienė

Gailestingumo namai „Samarija“
Marijampolė, Vytauto g. 87
Mob. 8 606  13 746
Vadovas Vytautas Ilevičius

Bendrija „Bočiai“
Pirmininkė Joana Bridžiuvienė
Jazminų g. 21
Tel. (8 343)  55 071

Žmonių, sergančių bronchų astma klubas "Atokvėpis"
Marijampolė, P.Vaičaičio g. 5-407
Mob. 8 672  77 180
Pirmininkė Lina Matulaitienė

Lietuvos nefrologinių ligonių asociacijos Marijampolės sk.
Marijampolė, Palangos g. 1
Pirmininkas Vitas Jablonskis
Mob. 8 618  57 324Vaiko dienos centrai

Marijampolės socialinės pagalbos centro Kartų namų Vaiko dienos užimtumo padalinys
Bažnyčios g. 19, Marijampolė
Tel. (8 343)  56 704

Šv. Vincento Pauliečio parapijos VDC „Dangaus vaikai“
Marijampolė, Vytauto g. 33
Mob. 8  614 62 621
Pirmininkė Laima Kuzmienė

Sasnavos labdaros fondo VDC „Saulutė“
Marijampolės sav., Sasnava, Žaliosios g. 2
Tel. (8 343)  28 635; mob. 8 688  94 810
Administratorė Elena Senkuvienė

VšĮ  „Gelbėkit vaikus“ Marijampolės  Vaiko dienos centras
Marijampolė, Varpo g.13
Direktorius Alvydas Kirkliauskas, mob. 8 699 25 437
Kontaktinis asmuo  Romutė Lepšienė, mob. 8 615  72 275

VšĮ  „Gelbėkit vaikus“ Degučių vaiko dienos centras
Marijampolė, R.Juknevičiaus g. 28
Direktorius Alvydas Kirkliauskas, mob. 8 699 25 437
Kontaktinis asmuo  Romutė Lepšienė, mob. 8 615  72 275

VšĮ  „Gelbėkit vaikus“ Patašinės vaiko dienos centras
Marijampolės sav., Patašinės k., Vyšnialaukio g. 9
Mob. 8 686  01 606
Vadovė Rasa Alaburdienė

Šv. arkangelo Mykolo parapijos VDC
Marijampolė, J.Bendoriaus g. 2, 
Tel. (8 343)  59 702; mob. 8 685 67 054
Vedėja Stasė Požarskienė

Balsupių kaimo bendruomenės VDC
Marijampolės sav., Balsupių kaimas
Tel. (8 343)  31 630
Vadovė Angelė Karalienė

Maltos ordino pagalbos Lietuvoje tarnybos Marijampolės skyriaus VDC
Marijampolė, Kęstučio g. 3-1
Mob. 8  631 44 611
Faks.  (8 343)  56 338
Vadovė Marija Miliauskienė

Šunskų kaimo bendruomenės VDC
Marijampolės sav., Šunskai, Varpo g. 31
Mob. 8 694  07 442
Vadovė Asta Voveraitienė


Marijampolės apskrities šaulių 4-oji rinktinė
Štabas Marijampolė, Gedimino g. 29
Vadas Raimundas Mertinkaitis
Tel. 8 699 68 290
Faks. (8 343)  92 290
Marijampolėje yra dvi jaunųjų šaulių kuopos ir viena nerikiuotės šaulių kuopa
Nerikiuotės 3-osios šaulių kuopos vadas Edmundas Pranckevičius, tel. 8 687 73 683